สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินดำ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายนัด  คำเฮือง
2. เด็กชายป่าง  คำเฮือง
3. เด็กชายลึน  ปันติ
4. เด็กชายวีรศักดิ์  ลาพิตร
5. เด็กชายสิรภพ  สายคำ
6. เด็กชายอภิชัย  ชูเลิศ
 
1. นายศวิต  ฟักงาม
2. นายอัมรินทร์  สารพันธ์