สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนพัฒน์  นวลคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาเยอะ
3. เด็กชายเคียง  ซึ่ง เจีย
 
1. นางศิกัญญา  สุภามณ๊
2. นางสาวพิชามญชุุ์  อุปคุต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูควร
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำหลวงแว่น
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   คำหลวงแว่น
 
1. นางศิกัญญา  สุภามณ๊
2. นางสาวพฤษชาติ  คำต๊ะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวพิชมญชุ์  อุปคุต
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ
2. เด็กหญิงเมธาวี  ชัยพลดี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ปัญญาแปง
2. นางสาวพิชามญชุ์   อุปคุต