สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิราพร  จิรสกุลดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริกร   เปอเลอ
 
1. นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม