สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แซ่ฟ่ง
 
1. สิบเอกศุภสิทธิ์  กวินรัตน์ชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายพายุ  พัชรมงคลสกุล
2. เด็กชายวทัญญู  กังวานนที
 
1. สิบเอกศุภสิทธิ์  กวินรัตน์ชัย