สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร   จันตะบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายพงศธร   สืบปัญญา
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระภัทร   แว่นไว
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทองเชื้อ
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชลธีร์   ชัยวัง
2. เด็กชายนภัสกร   มาดี
 
1. นางสมพร   คำปิ่นคำ
2. นายอาทิตย์  ทาอุปรงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายธนพล  ธานีรัตน์
2. เด็กชายธีระพันธ์   โกฏสืบ
 
1. นางสมพร   คำปิ่นคำ
2. นางสาวกรรทิวา   ปันแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุปผามาลัย
2. เด็กหญิงอุษา   ชัยวัง
 
1. นางสาวพรลภัส   จันธิมา
2. นางสาวมยุรี   พวงอาภัย
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุจริง
 
1. นางมณี   กันธิยะ