สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายวชีราวิทย์  สุทธนู
2. เด็กชายเอกรินทร์  ระตา
 
1. นายบัณฑิต  กันชนะ
2. นางสายอรุณ  สุยะราช
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา  นอรัตน์
2. เด็กหญิงอารดี  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายธนาภิสุทธิ์  พุทธวงศ์