สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนฤมล   แสนปัญญาเลิศ
 
1. นางยุพาภรณ์  พรหมขัติแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเจนภัทร  ติเวทัง
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัปสร  เบเช
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงหมี่ชู  เมอแล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา   กุสาวดี
2. เด็กหญิงจันทวิภา   ไอหว่อ
3. เด็กหญิงศา   ลุงปูนะ
 
1. นางยุพาภรณ์  พรหมขัติแก้ว
2. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร