สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายรชต  ศรีมี
 
1. นางขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายจาฐเชษฐ์  จะทอ
2. เด็กชายญาณพัฒน์  แอดู
3. เด็กชายทนงชัย  แสนหมี
4. เด็กชายธนพล  จะทอ
5. เด็กชายสุรชัย  จะบื่อ
6. เด็กชายอนุชา  สร้อยนุ่น
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทร์
2. นายยศกร  มีสุข
3. นายสุริยัน  ปันธุระ