สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ
 
1. นางปิยะลักษณ์  ริมทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราพร   พันธุ
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอาการ์ท   เอเลียน อาลัง
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงคุณาพร  บุญถนอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ชัยสาน
3. เด็กชายนครินทร์  แก้วเขื่อน
4. เด็กชายล่อแบ  เบเช
5. เด็กชายอาฉะ  เชอหมื่อ
6. เด็กชายอาหือ  ผ่าวอ
 
1. นายโยธิน  แก้วก๋า
2. นายพนมศักดิ์  พรหมสินชัย