สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เทโวขัติ
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ธิลังกา
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  จันทร์เอ้ย
3. เด็กหญิงศุภสราพร  ทาติ๊บ
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์