สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกษิดิศ  ทองยศ
2. เด็กหญิงชนิตา  ใจยา
3. เด็กชายณัฐกิตต์   ปวนยอด
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมา
2. เด็กหญิงรัตนกร  จักษุริยา
3. เด็กหญิงสายฝน  ทะระมา
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายณทชัยมงคล  ใจยา
2. เด็กหญิงอภิญญา  มาลา
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ   ใจวรรณ
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีวิชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรมัย  แสนเกตุ
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีวิชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลรักษ์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวพิสมัย  อานุนามัง