สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา  วิลัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  สายธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรชพร   เสหิน
 
1. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลุงติ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงศุทธินี  บุตรศรี
 
1. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายชินวัตร  นาโม๊ะ
2. เด็กหญิงสุธินี  จะเน่
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย