สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายมติมนต์  ฝนบริบูรณ์
2. เด็กชายอชิตพล  แข็งแรง
3. เด็กชายอิทธิพล  คำหอม
 
1. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
2. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายวรนนท์  มณสิการพร
2. เด็กชายศุภณัฐ  วงค์ชมพู
3. เด็กชายสมชัย  แซ่เกอ
 
1. นางแสงหล้า  แสนอุ่นเรือน
2. นางสาวพรสินี  นพวงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายเจษฎา  บุญศรี
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงผาสุข  กุสุมาไพร
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริมล  แลเชอะ
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  เหล็กโพ
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ก๋าวิละ
2. เด็กหญิงวาโย  สาธิตบุญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ยี่ปา
 
1. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
2. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 1. เด็กชายปกรณ์ชัย  ทิพลาย
2. เด็กหญิงปิยดา  เลาหมี่
3. เด็กชายเศรษฐพล  เนืองทอง
 
1. นางสาวพรสินี  นพวงค์
2. นายวชิราช  กันยะโรจน์