สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรินท์  ทิศลังกา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงปิก
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชปภา  แดงสี
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์เต็ม
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงประกายพร  ฐานดี
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณภัทร  มหาคำ
2. เด็กหญิงพีรดา  เสียงกว้าง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงไทย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกชพร  อินทวี
2. เด็กหญิงธัญชนิต  ศรีพรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินชัย
4. เด็กหญิงพลอยรัตน์  แก้วแกม
5. เด็กหญิงเกศรา  จักรใจ
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐคุณ  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ต๊ะวิโล
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนพล  สิงห์คำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมปัญญา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายศุภโชค  หน่อคำ
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรษา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พลชำนาญ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ทิพวรรณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายซัมซู  อาแซ
2. เด็กชายปรวีน์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง