สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสมศรี  ห้วยยื้อ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงไพลิน  ต่อมแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีรดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงมะนา  มาลี
2. เด็กหญิงอาแผ่  เชอมือ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
2. นางสาววิภา  นาทรายขจี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจะก่า  แซ่ลี้
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่จาง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ไชยวุฒิ
2. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อนันต์
2. เด็กหญิงนพรัตน์   สิงหนาท
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองนุช
4. เด็กหญิงศิริพร  อนันต์
5. เด็กหญิงไอยริน  คำวัน
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
2. นางสาวกมลทิพย์   ไชยวุฒิ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.96 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาวานา  แซ่จาง
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ไทยใหม่
 
1. นางจารุพรรณ  ไชยบาล
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กชายกันตพงศ์  แซ่จาง
2. เด็กชายศุภกฤต  แซ่ล่อ
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  มาลี
 
1. นางเจนจิรา  ยะปะนันท์
2. นางสาวสุนารี  ขุนสุริชัย