สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรยณัฐ  อิ่มอวบ
2. เด็กหญิงฐิติพร  คะแตะ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จะอู่
4. เด็กหญิงพิมพิษา  มูเซอร์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขอหน่วงกลาง
 
1. นายประสงค์  ขันสา
2. นางสาวพัตธิตา  เกนทา
 
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณี  จะนู
2. เด็กหญิงนุชจรี  อิ่มอวบ
3. เด็กหญิงอริสรา  จะทอ
 
1. นายกิตติพงษ์  มหาวุฒิ
2. นางสุภาพร  บุณโยทยาน