สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ผง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ประวิง
2. เด็กชายพงศกร  เถาวัลย์
3. เด็กหญิงสุธาวดี  เกตุแก้ว
 
1. นายอำนวย  ยศหนัก
2. นางวราภรณ์  พิศณาวงษ์
 
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กชายชลิต  ปินคำ
2. เด็กชายปฐมพันธ์  กาบแก้ว
3. เด็กชายสรวิศ  ปินใจ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ชัยลังกา
2. นางธัญภรณ์  อะโน