สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายชัยรัตน์  แดนพิชิตโชค
 
1. นางสาวพรธิวา  ปันนะสาร
 
2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ปานทัพ
2. เด็กหญิงสุดารักษ์  จิรสกุลดี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  คะติ
 
1. นางนิจ  ภูกัน
2. นางสุทธิกานต์  ศรีวงค์น้อย
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  จะแฮ
 
1. นางสุทธิกานต์  ศรีวงค์น้อย