สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 หมู่ 8 บ้านศาลา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ   0928945239
2 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 หมู่ 8 บ้านศาลา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางยุวเรศ สุรินตา   0617010240
3 เทสโก้โลตัสสาขาแม่จัน อ.แม่จัน นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงค์  
4 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อ.แม่จัน นายวินิฉัย ใสมรรคา  
5 โรงเรียนบ้านสันกอง อ.แม่จัน นายสมเพชร โนสี  
6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) อ.แม่จัน นายมนตรี  
7 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อ.แม่จัน นายสมเพชร ปันซางคอน  
8 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน นายสว่าง มโนใจ  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]