งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีฟ้า ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีฟ้า ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง On air 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง On air 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง ห้อง คอม 4 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีส้ม ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีส้ม ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีส้ม ห้อง 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีชมพู ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีชมพู ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีชมพู ห้อง 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ห้องประชุมคุรุประชา 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ห้องประชุมคุรุประชา 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]