เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 แม่จัน1 ครู จัดการบันทึกข้อมูลภาษาไทย  
2 ยุวเรศ สุรินตา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
3 อังคาร อยู่ลือ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
4 พรรณิภา ภิยะคำ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
5 ทิชากร ไชยชมภู ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
6 บัณทิตา พรมวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
7 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]