สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 47 22 11 0 80
2 บ้านป่ายาง 42 13 7 0 62
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 38 19 12 0 69
4 บ้านสันทราย 37 9 5 0 51
5 บ้านเวียงพาน 35 8 6 0 49
6 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 33 8 3 0 44
7 บ้านป่าแดง 32 4 2 0 38
8 บ้านห้วยไคร้ 26 17 7 0 50
9 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 25 18 9 0 52
10 บ้านสันติสุข 24 10 1 0 35
11 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 22 6 5 0 33
12 บ้านเทอดไทย 21 13 6 1 40
13 พญาไพรไตรมิตร 21 3 4 0 28
14 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 20 10 8 0 38
15 บ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 18 9 4 0 31
16 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 16 9 4 0 29
17 บ้านป่าเหมือด 15 4 1 0 20
18 เชียงแสนอาคาเดมี 14 4 3 0 21
19 บ้านกลาง 14 0 2 0 16
20 บ้านสันติคีรี 13 9 3 0 25
21 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 13 7 2 0 22
22 บ้านห้วยเกี๋ยง 13 6 7 0 26
23 บ้านโป่งน้ำร้อน 13 5 3 0 21
24 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 13 2 6 0 21
25 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 12 10 6 0 28
26 ดรุณราษฎร์วิทยา 12 5 1 0 18
27 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 11 12 7 0 30
28 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 11 8 3 0 22
29 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 11 5 1 0 17
30 บ้านรวมใจ 11 4 1 0 16
31 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 11 2 1 0 14
32 แม่แอบวิทยาคม 10 18 11 1 39
33 บ้านธารทอง 10 6 5 0 21
34 บ้านห้วยมะหินฝน 10 5 2 0 17
35 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 10 3 5 0 18
36 บ้านจ้อง 10 3 0 0 13
37 มานิตวิทยา 10 3 0 0 13
38 บ้านห้วยผึ้ง 9 8 6 1 23
39 บ้านมนตรีวิทยา 9 6 5 0 20
40 บ้านไร่ 9 3 1 0 13
41 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 9 3 0 0 12
42 อนุบาลดอยหลวง 8 8 4 0 20
43 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 8 6 1 0 15
44 บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 8 5 3 0 16
45 บ้านน้ำจำ 8 3 2 0 13
46 บ้านสบรวก 8 2 6 0 16
47 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 2 2 0 12
48 บ้านแม่หม้อ 8 2 1 0 11
49 บ้านดอนงาม 7 7 4 0 18
50 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 7 7 1 0 15
51 บ้านสันถนน 6 7 3 0 16
52 บ้านสันกอง 6 6 3 0 15
53 บ้านจะตี 6 6 3 0 15
54 ป่าตึงพิทยานุกูล 6 5 4 0 15
55 บ้านป่าบงแม่จัน 6 5 2 0 13
56 บ้านปงของ 6 4 5 0 15
57 บ้านศรีดอนมูล 6 3 3 0 12
58 บ้านเวียงแก้ว 6 3 1 0 10
59 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 6 3 1 0 10
60 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 6 2 2 0 10
61 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 6 2 1 0 9
62 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 6 2 1 0 9
63 บ้านผาเดื่อ 6 2 0 0 8
64 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 6 1 1 0 8
65 บ้านแม่ลากเนินทอง 5 8 7 0 20
66 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 5 5 2 0 12
67 บ้านสบคำ 5 5 2 0 12
68 รัฐราษฎร์วิทยา 5 4 5 0 14
69 บ้านเหมืองแดง 5 4 2 0 11
70 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 5 3 5 0 13
71 บ้านโป่ง 5 3 0 0 8
72 บ้านท่าข้าวเปลือก 5 3 0 0 8
73 บ้านห้วยไร่ 5 2 2 1 9
74 บ้านผาจี 5 1 1 0 7
75 บ้านปางห้า 5 0 0 0 5
76 บ้านปางสา 5 0 0 0 5
77 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 5 0 0 0 5
78 สามัคคีพัฒนา 4 7 3 0 14
79 บ้านใหม่พัฒนา 4 6 5 0 15
80 บ้านแม่คำ 4 5 1 0 10
81 บ้านสันหลวง 4 3 1 0 8
82 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 4 3 0 0 7
83 สันสลีหลวง – สันนายาว 4 2 2 0 8
84 บ้านใหม่สามัคคี 4 2 1 0 7
85 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 4 2 1 0 7
86 บ้านสันบุญเรือง 4 2 0 0 6
87 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 4 1 2 0 7
88 เอกทวีวิทย์ 4 1 1 0 6
89 บ้านขุนแม่บง ตชด. 4 1 1 0 6
90 บ้านถ้ำปลา 4 1 1 0 6
91 บ้านถ้ำ ตชด. 4 1 0 0 5
92 ศุภปัญญา 4 0 0 0 4
93 ราษฎร์พัฒนา 3 4 4 0 11
94 บ้านศรีกองงาม 3 4 0 0 7
95 บ้านห้วยอื้น 3 3 2 0 8
96 บ้านไทรทอง 3 3 2 0 8
97 บ้านฮ่องแฮ่ 3 3 1 0 7
98 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 3 3 1 0 7
99 บ้านทับกุมารทอง 3 2 1 0 6
100 บ้านหนองแหย่ง 3 2 1 0 6
101 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 3 1 3 0 7
102 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 3 1 2 0 6
103 บ้านปางมะหัน 3 0 1 0 4
104 บ้านแหลว-นาล้อม 3 0 0 0 3
105 บ้านแม่แพง 2 8 1 0 11
106 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 2 7 5 0 14
107 บ้านป่าซางนาเงิน 2 7 4 0 13
108 บ้านใหม่สันติ 2 4 1 0 7
109 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 2 3 2 0 7
110 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 2 2 2 0 6
111 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 2 2 0 0 4
112 บ้านสันนา 2 2 0 0 4
113 บ้านผาฮี้ 2 1 2 0 5
114 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 2 1 1 0 4
115 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 2 1 1 0 4
116 บ้านสันมะนะ 2 1 0 0 3
117 ปิยะพรพิทยา 2 1 0 0 3
118 เฟื่องฟ้าวิทยา 2 0 1 0 3
119 การศึกษาคนตาบอดแม่สาย 2 0 0 0 2
120 บ้านศรีป่าแดง 2 0 0 0 2
121 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 0 0 2
122 บ้านดอย 1 9 1 0 11
123 บ้านพนาสวรรค์ 1 4 1 0 6
124 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1 3 4 0 8
125 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 2 4 0 7
126 โยนกวิทยา 1 2 3 0 6
127 บ้านทุ่งกวาง 1 2 2 0 5
128 บ้านถ้ำ 1 2 1 0 4
129 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 1 2 0 4
130 บ้านดอยสะโง๊ะ 1 1 2 0 4
131 อนุบาลศรีค้ำ 1 1 1 0 3
132 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองป่าก่อ 1 1 0 0 2
134 บ้านดอยจัน 1 0 1 0 2
135 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 1 0 1 0 2
136 บ้านหนองแว่น 1 0 0 0 1
137 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 0 1
138 อารียาวิทย์ 1 0 0 0 1
139 บ้านแม่สลองใน 1 0 0 0 1
140 บ้านแม่เต๋อ 1 0 0 0 1
141 ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 0 0 0 1
142 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 0 0 1
143 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 0 0 0 1
144 บ้านป่าซางงาม 0 4 1 0 5
145 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 0 3 2 0 5
146 บ้านกิ่วพร้าว 0 2 0 0 2
147 บ้านป่าลัน 0 2 0 0 2
148 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 1 3 0 4
149 บ้านห้วยหก 0 1 2 0 3
150 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 1 0 0 1
151 บ้านสันต้นเปา 0 1 0 0 1
152 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 1 0 0 1
153 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 2 0 2
รวม 1,111 598 346 4 2,059