สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 46 21 11 0 78
2 บ้านป่ายาง 40 12 7 0 59
3 บ้านสันทราย 37 9 5 0 51
4 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 33 8 3 0 44
5 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 32 19 11 0 62
6 บ้านเวียงพาน 32 8 6 0 46
7 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 25 18 9 0 52
8 บ้านสันติสุข 23 9 1 0 33
9 บ้านห้วยไคร้ 22 16 7 0 45
10 บ้านป่าแดง 22 4 2 0 28
11 พญาไพรไตรมิตร 21 3 4 0 28
12 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 20 10 8 0 38
13 บ้านเทอดไทย 18 12 6 1 36
14 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 16 9 4 0 29
15 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 16 5 5 0 26
16 บ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 14 6 4 0 24
17 เชียงแสนอาคาเดมี 14 4 3 0 21
18 บ้านป่าเหมือด 14 4 1 0 19
19 บ้านกลาง 14 0 2 0 16
20 บ้านสันติคีรี 13 9 3 0 25
21 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 13 7 2 0 22
22 บ้านโป่งน้ำร้อน 13 5 3 0 21
23 ดรุณราษฎร์วิทยา 12 5 1 0 18
24 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 11 12 7 0 30
25 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 11 8 3 0 22
26 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 11 5 1 0 17
27 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 11 2 1 0 14
28 แม่แอบวิทยาคม 10 18 11 1 39
29 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 10 9 6 0 25
30 บ้านห้วยเกี๋ยง 10 6 6 0 22
31 บ้านรวมใจ 10 4 1 0 15
32 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 10 3 5 0 18
33 บ้านจ้อง 10 3 0 0 13
34 มานิตวิทยา 10 3 0 0 13
35 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 10 2 6 0 18
36 บ้านมนตรีวิทยา 9 6 5 0 20
37 บ้านห้วยมะหินฝน 9 5 2 0 16
38 บ้านธารทอง 8 5 5 0 18
39 บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 8 5 3 0 16
40 บ้านน้ำจำ 8 3 2 0 13
41 บ้านสบรวก 8 2 6 0 16
42 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 2 2 0 12
43 บ้านแม่หม้อ 8 2 1 0 11
44 บ้านไร่ 8 2 1 0 11
45 อนุบาลดอยหลวง 7 8 4 0 19
46 บ้านสันถนน 6 7 3 0 16
47 บ้านดอนงาม 6 6 4 0 16
48 บ้านสันกอง 6 6 3 0 15
49 บ้านป่าบงแม่จัน 6 5 2 0 13
50 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 6 5 1 0 12
51 บ้านปงของ 6 3 5 0 14
52 บ้านศรีดอนมูล 6 3 3 0 12
53 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 6 3 1 0 10
54 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 6 2 2 0 10
55 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 6 1 1 0 8
56 บ้านห้วยผึ้ง 5 6 6 1 17
57 ป่าตึงพิทยานุกูล 5 5 4 0 14
58 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 5 5 2 0 12
59 รัฐราษฎร์วิทยา 5 4 5 0 14
60 บ้านเหมืองแดง 5 4 2 0 11
61 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 5 3 5 0 13
62 บ้านจะตี 5 3 3 0 11
63 บ้านเวียงแก้ว 5 3 1 0 9
64 บ้านโป่ง 5 3 0 0 8
65 บ้านผาเดื่อ 5 2 0 0 7
66 บ้านผาจี 5 1 1 0 7
67 บ้านปางห้า 5 0 0 0 5
68 บ้านปางสา 5 0 0 0 5
69 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 5 0 0 0 5
70 สามัคคีพัฒนา 4 7 3 0 14
71 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 4 5 1 0 10
72 บ้านแม่คำ 4 5 1 0 10
73 บ้านสันหลวง 4 3 1 0 8
74 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 4 3 0 0 7
75 บ้านท่าข้าวเปลือก 4 3 0 0 7
76 สันสลีหลวง – สันนายาว 4 2 2 0 8
77 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 4 2 1 0 7
78 บ้านสันบุญเรือง 4 2 0 0 6
79 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 4 1 2 0 7
80 บ้านขุนแม่บง ตชด. 4 1 1 0 6
81 บ้านถ้ำ ตชด. 4 1 0 0 5
82 ศุภปัญญา 4 0 0 0 4
83 บ้านใหม่พัฒนา 3 4 5 0 12
84 บ้านห้วยอื้น 3 3 2 0 8
85 บ้านไทรทอง 3 3 2 0 8
86 บ้านฮ่องแฮ่ 3 3 1 0 7
87 บ้านห้วยไร่ 3 2 2 1 7
88 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 3 2 1 0 6
89 บ้านทับกุมารทอง 3 2 1 0 6
90 บ้านใหม่สามัคคี 3 2 1 0 6
91 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 3 2 0 0 5
92 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 3 1 3 0 7
93 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 3 1 2 0 6
94 เอกทวีวิทย์ 3 1 1 0 5
95 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 3 1 1 0 5
96 บ้านแหลว-นาล้อม 3 0 0 0 3
97 บ้านแม่แพง 2 8 1 0 11
98 บ้านแม่ลากเนินทอง 2 7 7 0 16
99 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 2 7 5 0 14
100 บ้านป่าซางนาเงิน 2 7 4 0 13
101 ราษฎร์พัฒนา 2 4 4 0 10
102 บ้านใหม่สันติ 2 4 1 0 7
103 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 2 3 2 0 7
104 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 2 2 2 0 6
105 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 2 2 1 0 5
106 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 2 2 0 0 4
107 บ้านสันนา 2 2 0 0 4
108 บ้านผาฮี้ 2 1 2 0 5
109 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 2 1 1 0 4
110 บ้านถ้ำปลา 2 1 1 0 4
111 บ้านสันมะนะ 2 1 0 0 3
112 ปิยะพรพิทยา 2 1 0 0 3
113 บ้านปางมะหัน 2 0 1 0 3
114 เฟื่องฟ้าวิทยา 2 0 1 0 3
115 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 0 0 2
116 บ้านดอย 1 8 1 0 10
117 บ้านสบคำ 1 5 2 0 8
118 บ้านพนาสวรรค์ 1 4 1 0 6
119 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1 3 4 0 8
120 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 2 4 0 7
121 โยนกวิทยา 1 2 3 0 6
122 บ้านทุ่งกวาง 1 2 2 0 5
123 บ้านถ้ำ 1 2 1 0 4
124 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 1 2 0 4
125 บ้านดอยสะโง๊ะ 1 1 2 0 4
126 อนุบาลศรีค้ำ 1 1 1 0 3
127 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 1 1 1 0 3
128 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1 1 0 0 2
129 บ้านดอยจัน 1 0 1 0 2
130 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองแว่น 1 0 0 0 1
132 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 0 1
133 บ้านศรีป่าแดง 1 0 0 0 1
134 อารียาวิทย์ 1 0 0 0 1
135 บ้านแม่สลองใน 1 0 0 0 1
136 บ้านแม่เต๋อ 1 0 0 0 1
137 ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 0 0 0 1
138 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 0 0 1
139 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 0 0 0 1
140 บ้านป่าซางงาม 0 4 1 0 5
141 บ้านศรีกองงาม 0 4 0 0 4
142 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 0 3 2 0 5
143 บ้านกิ่วพร้าว 0 2 0 0 2
144 บ้านป่าลัน 0 2 0 0 2
145 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 1 3 0 4
146 บ้านห้วยหก 0 1 2 0 3
147 บ้านหนองแหย่ง 0 1 1 0 2
148 บ้านสันต้นเปา 0 1 0 0 1
149 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 1 0 0 1
150 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 2 0 2
151 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 0
รวม 1,001 566 344 4 1,915