สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 14 5 9 28 33 8 3 0 44
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 12 8 4 24 32 19 11 0 62
3 บ้านป่ายาง 11 10 8 29 40 12 7 0 59
4 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 9 11 9 29 46 21 11 0 78
5 บ้านสันทราย 8 8 5 21 37 9 5 0 51
6 บ้านป่าแดง 8 6 5 19 22 4 2 0 28
7 บ้านเวียงพาน 7 6 10 23 32 8 6 0 46
8 บ้านห้วยไคร้ 6 4 2 12 22 16 7 0 45
9 บ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 6 3 2 11 14 6 4 0 24
10 ดรุณราษฎร์วิทยา 6 0 0 6 12 5 1 0 18
11 บ้านสันติสุข 5 8 3 16 23 9 1 0 33
12 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 4 5 1 10 20 10 8 0 38
13 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 4 5 0 9 16 5 5 0 26
14 เชียงแสนอาคาเดมี 4 4 3 11 14 4 3 0 21
15 บ้านป่าเหมือด 4 4 2 10 14 4 1 0 19
16 บ้านเทอดไทย 3 4 3 10 18 12 6 1 36
17 บ้านห้วยมะหินฝน 3 4 0 7 9 5 2 0 16
18 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 3 3 0 6 11 5 1 0 17
19 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 3 2 1 6 10 9 6 0 25
20 บ้านจ้อง 3 1 1 5 10 3 0 0 13
21 บ้านสันติคีรี 3 0 4 7 13 9 3 0 25
22 บ้านปางห้า 3 0 1 4 5 0 0 0 5
23 บ้านโป่ง 3 0 0 3 5 3 0 0 8
24 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 3 0 0 3 4 5 1 0 10
25 บ้านรวมใจ 2 5 1 8 10 4 1 0 15
26 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 4 1 7 16 9 4 0 29
27 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 2 4 8 25 18 9 0 52
28 บ้านเวียงแก้ว 2 2 0 4 5 3 1 0 9
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 2 1 1 4 8 2 2 0 12
30 เอกทวีวิทย์ 2 1 1 4 3 1 1 0 5
31 บ้านแม่แพง 2 1 0 3 2 8 1 0 11
32 แม่แอบวิทยาคม 2 0 2 4 10 18 11 1 39
33 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 0 0 2 5 3 5 0 13
34 บ้านแหลว-นาล้อม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 6 1 8 11 2 1 0 14
36 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 1 3 4 8 11 8 3 0 22
37 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1 3 1 5 10 2 6 0 18
38 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 3 0 4 6 1 1 0 8
39 มานิตวิทยา 1 2 1 4 10 3 0 0 13
40 บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 1 2 1 4 8 5 3 0 16
41 บ้านสบรวก 1 2 1 4 8 2 6 0 16
42 บ้านสันถนน 1 2 0 3 6 7 3 0 16
43 บ้านผาเดื่อ 1 2 0 3 5 2 0 0 7
44 พญาไพรไตรมิตร 1 1 3 5 21 3 4 0 28
45 บ้านแม่หม้อ 1 1 2 4 8 2 1 0 11
46 บ้านมนตรีวิทยา 1 1 1 3 9 6 5 0 20
47 บ้านสันกอง 1 1 1 3 6 6 3 0 15
48 บ้านเหมืองแดง 1 1 1 3 5 4 2 0 11
49 บ้านดอนงาม 1 1 0 2 6 6 4 0 16
50 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 1 0 2 4 1 1 0 6
51 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 0 2 3 6 2 2 0 10
52 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 2 3 5 5 2 0 12
53 บ้านปางสา 1 0 2 3 5 0 0 0 5
54 บ้านสันหลวง 1 0 2 3 4 3 1 0 8
55 บ้านฮ่องแฮ่ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
56 บ้านป่าบงแม่จัน 1 0 0 1 6 5 2 0 13
57 บ้านจะตี 1 0 0 1 5 3 3 0 11
58 บ้านห้วยอื้น 1 0 0 1 3 3 2 0 8
59 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
60 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 0 1 2 3 2 0 7
61 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 บ้านสันมะนะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 บ้านปางมะหัน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
64 บ้านทุ่งกวาง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
65 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านหนองแว่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านศรีป่าแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 อารียาวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 6 2 8 13 5 3 0 21
71 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 3 1 4 13 7 2 0 22
72 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 2 2 4 10 3 5 0 18
73 บ้านผาจี 0 2 2 4 5 1 1 0 7
74 บ้านน้ำจำ 0 2 1 3 8 3 2 0 13
75 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 2 1 3 4 3 0 0 7
76 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 1 2 3 4 2 2 0 8
77 บ้านกลาง 0 1 1 2 14 0 2 0 16
78 บ้านแม่คำ 0 1 1 2 4 5 1 0 10
79 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 1 1 2 3 1 2 0 6
80 บ้านผาฮี้ 0 1 1 2 2 1 2 0 5
81 บุญพิทักษ์วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านไร่ 0 1 0 1 8 2 1 0 11
83 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 1 0 1 5 0 0 0 5
84 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 1 0 1 3 1 3 0 7
85 ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 4 4 0 10
86 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 1 0 1 1 2 4 0 7
87 อนุบาลศรีค้ำ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
88 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 4 4 6 5 1 0 12
89 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 3 3 11 12 7 0 30
90 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 0 3 3 5 5 4 0 14
91 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 0 2 2 10 6 6 0 22
92 บ้านธารทอง 0 0 2 2 8 5 5 0 18
93 สามัคคีพัฒนา 0 0 2 2 4 7 3 0 14
94 บ้านสันบุญเรือง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
95 ศุภปัญญา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
96 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 2 2 2 1 1 0 4
97 บ้านปงของ 0 0 1 1 6 3 5 0 14
98 บ้านศรีดอนมูล 0 0 1 1 6 3 3 0 12
99 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 1 1 6 3 1 0 10
100 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 1 1 5 6 6 1 17
101 รัฐราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 5 4 5 0 14
102 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
103 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 1 1 4 1 2 0 7
104 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 3 2 2 1 7
105 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
106 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 0 1 1 2 7 7 0 16
107 บ้านใหม่สันติ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
108 บ้านสันนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
109 บ้านถ้ำปลา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
110 บ้านดอยจัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 บ้านแม่สลองใน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 อนุบาลดอยหลวง 0 0 0 0 7 8 4 0 19
113 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 0 0 0 4 3 0 0 7
114 บ้านถ้ำ ตชด. 0 0 0 0 4 1 0 0 5
115 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 3 4 5 0 12
116 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
117 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
118 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
119 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 3 2 1 0 6
120 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 0 0 2 7 5 0 14
121 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 2 7 4 0 13
122 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 0 0 0 2 2 2 0 6
123 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 2 2 1 0 5
124 ปิยะพรพิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
126 บ้านดอย 0 0 0 0 1 8 1 0 10
127 บ้านสบคำ 0 0 0 0 1 5 2 0 8
128 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
129 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 1 3 4 0 8
130 โยนกวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 0 6
131 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
132 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
133 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 0 4 1 0 5
141 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
142 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 3 2 0 5
143 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0 1 3 0 4
146 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
147 บ้านหนองแหย่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
151 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 178 162 530 1,001 566 344 4 1,911