สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 15 8 5 28 38 19 12 0 69
2 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 14 5 9 28 33 8 3 0 44
3 บ้านป่ายาง 12 10 8 30 42 13 7 0 62
4 บ้านป่าแดง 12 9 7 28 32 4 2 0 38
5 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 10 11 9 30 47 22 11 0 80
6 บ้านเวียงพาน 9 6 10 25 35 8 6 0 49
7 บ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 9 3 3 15 18 9 4 0 31
8 บ้านสันทราย 8 8 5 21 37 9 5 0 51
9 บ้านห้วยไคร้ 7 7 2 16 26 17 7 0 50
10 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 6 6 0 12 22 6 5 0 33
11 ดรุณราษฎร์วิทยา 6 0 0 6 12 5 1 0 18
12 บ้านสันติสุข 5 8 4 17 24 10 1 0 35
13 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 4 5 1 10 20 10 8 0 38
14 บ้านป่าเหมือด 4 4 3 11 15 4 1 0 20
15 เชียงแสนอาคาเดมี 4 4 3 11 14 4 3 0 21
16 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 4 3 1 8 12 10 6 0 28
17 บ้านเทอดไทย 3 5 3 11 21 13 6 1 40
18 บ้านห้วยมะหินฝน 3 4 0 7 10 5 2 0 17
19 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 3 3 2 8 13 2 6 0 21
20 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 3 3 0 6 11 5 1 0 17
21 บ้านเวียงแก้ว 3 2 0 5 6 3 1 0 10
22 บ้านจ้อง 3 1 1 5 10 3 0 0 13
23 เอกทวีวิทย์ 3 1 1 5 4 1 1 0 6
24 บ้านสันติคีรี 3 0 4 7 13 9 3 0 25
25 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 3 0 3 6 8 6 1 0 15
26 บ้านปางห้า 3 0 1 4 5 0 0 0 5
27 บ้านโป่ง 3 0 0 3 5 3 0 0 8
28 บ้านรวมใจ 2 5 2 9 11 4 1 0 16
29 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 4 1 7 16 9 4 0 29
30 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 2 4 8 25 18 9 0 52
31 บ้านผาเดื่อ 2 2 0 4 6 2 0 0 8
32 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 2 2 0 4 6 1 1 0 8
33 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 2 1 1 4 8 2 2 0 12
34 บ้านดอนงาม 2 1 0 3 7 7 4 0 18
35 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 2 1 0 3 6 2 1 0 9
36 บ้านแม่แพง 2 1 0 3 2 8 1 0 11
37 แม่แอบวิทยาคม 2 0 2 4 10 18 11 1 39
38 บ้านศรีกองงาม 2 0 1 3 3 4 0 0 7
39 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 0 0 2 5 3 5 0 13
40 บ้านแหลว-นาล้อม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 6 1 8 11 2 1 0 14
42 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 1 3 4 8 11 8 3 0 22
43 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 3 0 4 6 2 1 0 9
44 มานิตวิทยา 1 2 1 4 10 3 0 0 13
45 บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 1 2 1 4 8 5 3 0 16
46 บ้านสบรวก 1 2 1 4 8 2 6 0 16
47 บ้านสันถนน 1 2 0 3 6 7 3 0 16
48 พญาไพรไตรมิตร 1 1 3 5 21 3 4 0 28
49 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 2 4 9 8 6 1 23
50 บ้านแม่หม้อ 1 1 2 4 8 2 1 0 11
51 บ้านแม่ลากเนินทอง 1 1 2 4 5 8 7 0 20
52 บ้านมนตรีวิทยา 1 1 1 3 9 6 5 0 20
53 บ้านสันกอง 1 1 1 3 6 6 3 0 15
54 บ้านเหมืองแดง 1 1 1 3 5 4 2 0 11
55 บ้านจะตี 1 1 0 2 6 6 3 0 15
56 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 1 0 2 4 1 1 0 6
57 บ้านปางมะหัน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
58 การศึกษาคนตาบอดแม่สาย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 บ้านศรีป่าแดง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 2 3 13 6 7 0 26
61 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 0 2 3 6 2 2 0 10
62 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 2 3 5 5 2 0 12
63 บ้านปางสา 1 0 2 3 5 0 0 0 5
64 บ้านสันหลวง 1 0 2 3 4 3 1 0 8
65 บ้านสบคำ 1 0 1 2 5 5 2 0 12
66 บ้านฮ่องแฮ่ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
67 บ้านป่าบงแม่จัน 1 0 0 1 6 5 2 0 13
68 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 0 1 4 2 1 0 7
69 บ้านห้วยอื้น 1 0 0 1 3 3 2 0 8
70 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 0 1 2 3 2 0 7
71 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
72 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
73 บ้านสันมะนะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านทุ่งกวาง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
75 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านหนองแว่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 อารียาวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 6 2 8 13 5 3 0 21
80 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 3 1 4 13 7 2 0 22
81 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 2 2 4 10 3 5 0 18
82 บ้านผาจี 0 2 2 4 5 1 1 0 7
83 บ้านน้ำจำ 0 2 1 3 8 3 2 0 13
84 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 2 1 3 4 3 0 0 7
85 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 2 0 2 3 3 1 0 7
86 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 1 2 3 9 3 0 0 12
87 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 1 2 3 4 2 2 0 8
88 บ้านกลาง 0 1 1 2 14 0 2 0 16
89 บ้านปงของ 0 1 1 2 6 4 5 0 15
90 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 5 2 2 1 9
91 บ้านแม่คำ 0 1 1 2 4 5 1 0 10
92 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 1 1 2 3 1 2 0 6
93 บ้านผาฮี้ 0 1 1 2 2 1 2 0 5
94 บุญพิทักษ์วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
95 บ้านไร่ 0 1 0 1 9 3 1 0 13
96 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 1 0 1 5 3 0 0 8
97 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 1 0 1 5 0 0 0 5
98 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 4 6 5 0 15
99 ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 3 4 4 0 11
100 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 1 0 1 3 1 3 0 7
101 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 1 0 1 1 2 4 0 7
102 อนุบาลศรีค้ำ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
103 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 4 4 7 7 1 0 15
104 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 3 3 11 12 7 0 30
105 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 0 3 3 6 5 4 0 15
106 บ้านธารทอง 0 0 2 2 10 6 5 0 21
107 สามัคคีพัฒนา 0 0 2 2 4 7 3 0 14
108 บ้านสันบุญเรือง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
109 ศุภปัญญา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
110 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 2 2 2 1 1 0 4
111 บ้านศรีดอนมูล 0 0 1 1 6 3 3 0 12
112 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 1 1 6 3 1 0 10
113 รัฐราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 5 4 5 0 14
114 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 1 1 4 1 2 0 7
116 บ้านถ้ำปลา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
117 บ้านใหม่สันติ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
118 บ้านสันนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
119 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 บ้านดอยจัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
121 บ้านแม่สลองใน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 อนุบาลดอยหลวง 0 0 0 0 8 8 4 0 20
123 บ้านถ้ำ ตชด. 0 0 0 0 4 1 0 0 5
124 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
125 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
126 บ้านหนองแหย่ง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
127 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 0 0 2 7 5 0 14
128 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 2 7 4 0 13
129 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 0 0 0 2 2 2 0 6
130 ปิยะพรพิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
132 บ้านดอย 0 0 0 0 1 9 1 0 11
133 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
134 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 1 3 4 0 8
135 โยนกวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 0 6
136 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
138 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
139 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 0 4 1 0 5
145 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 3 2 0 5
146 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0 1 3 0 4
149 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม 226 203 179 608 1,111 598 346 4 2,055