กำหนดการ
-----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦สหวิทยาเขต จัดการแข่งขันฯเดือนสิงหาคม 2561♦ โอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่วันที่ 1-30 ก.ย. 2561♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบวันที่ 5-30 ก.ย. 2561♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่วันที่ 10-11 พ.ย. 2561♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่หลังจบการแข่งขัน♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาควันที่ 1-30 พ.ย. 2561♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาควันที่ 3 ธ.ค. 2561♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาควันที่ 3-9 ธ.ค. 2561♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาควันที่ 10 ธ.ค. 2561♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไปการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยาวันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 05:08 น.