แจ้งการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สพป. เชียงราย เขต 3 ขอแจ้งการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้
          1. ตารางการแข่งขัน ให้ยึดตามหน้าเว็บ
          2. การแข่งขัน GSP ทุกระดับ เขตพื้นที่จะใช้
โปรแกรม GSP Version 5.0 ภาษาไทย
          3. การแข่งขัน เอแม็ท ให้นำอุปกรณ์มาในวันแข่งขันด้วย ได้แก่
               3.1) กระดานเอแม็ทมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
               3.2) โทรศัพท์ที่ดาวน์โหลดแอพลิเคชั้น
Amath Clock
          4. โครงงานคณิตศาสตร์ทุกรายการ  ให้นำส่งตัวเล่มรายงานโครงงาน ให้นำส่งกรรมการในวันแข่งขัน จำนวน 3 เล่ม 
     หากมีข้อ สงสัย....โทรสอบถาม
ศน โสภาพร   ไสยแพทย์ 081-603-8531   #### ศน โสภาพร ผู้แจ้ง
วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:19 น.