ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 82.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน