ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยหก สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 13  
20 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
21 โรงเรียนมานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน