ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน