ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอย สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสันกอง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน