ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน