ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านปางมะหัน สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน