ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจะตี สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันกอง สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่คำ สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน