ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปงของ สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอย สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน