ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโยนกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน