ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน