ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน