ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านปางมะหัน สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน