ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางห้า สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันกอง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนมานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน