ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปงของ สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน