ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน