ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางมะหัน สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน