ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน