ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน