ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน