ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านจะตี สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  
12 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  
13 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน