งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา อาคารหอประชุม ชั้น 1 17 พ.ย. 2561 09.00-15.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2561 09.00-15.00 -
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง วิบูล 18 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง วิบูล 18 พ.ย. 2561 10.30-12.00 -
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องคฤหบดี 18 พ.ย. 2561 09.00-15.00 -
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องคฤหบดี 18 พ.ย. 2561 09.00-15.00 -
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องปลอดภัย ห้อง ห้องปลอดภัย 18 พ.ย. 2561 09.00-15.00 -
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องปลอดภัย ห้อง ห้องปลอดภัย 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]