งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.2 16 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.3 16 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารอเนกประสงค์(ร่มไทร) 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 หรือก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารอเนกประสงค์(ร่มไทร) 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 หรือก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารอเนกประสงค์(ร่มไทร) 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 หรือก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารอเนกประสงค์(ร่มไทร) 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 หรือก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ICT2 16 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรรมการจัดหาให้เท่านั้น
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ICT 16 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรรมการจัดหาให้เท่านั้น
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.5 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.6 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง พระพุทธศาสนา 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง พระพุทธศาสนา 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังไทร อาคารเรียน ชั้น 1 ห้อง พระพุทธศาสนา 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]