งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารมิตรภาพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.5 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรภาพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.6 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร ร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 2 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 3 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 13.00-17.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง อาคารหอประชุม 18 พ.ย. 2561 13.00-17.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรถาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรถาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร มิตรถาพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องพยาบาล 18 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-17.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนสังคม 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารร่วมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนป.2 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารคุณธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารคุณธรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 18 พ.ย. 2561 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]